Myśl globalnie – Działaj dla lokalnej społeczności

Doceniamy optymizm i różnorodność!

“Mistrzem jest ten, kto potrafi wstać kiedy już nie ma sił”.
Jack Dempsey

Krok 2 – Wspieraj!

       Jeśli mówisz, że nie jesteś w stanie masz rację, jeśli mówisz, że jesteś również masz rację. Zapraszamy Ciebie i Twoją organizację, abyście włączyli się w wysiłek wspierania osób wykluczonych społecznie. Wypełnij kartę wolontariusza teraz!