CONSULTING

Pielęgnujemy wzrost Twojego biznesu międzynarodowego poprzez doradztwo
w zakresie zarządzania strategicznego i rozwoju biznesu globalnego

Czy potrzebujesz oszacować zdolności, umiejętności, lub strategiczne kompetencje Twojej firmy
w zakresie rozwoju międzynarodowego poprzez ekspertów zewnętrznych?

Pomożemy profesjonalnie ocenić zdolności Twojej Organizacji i stworzyć strategiczny plan rozwoju włączając: Cele nadrzędne, Cele szczegółowe, Strategie i Miary.

Nasza oferta:
• Zarządzanie Strategiczne
• Biznes Międzynarodowy
• Zarządzanie Sportem