KIERUNKI DZIAŁANIA

“Jeśli nie jesteś pewny siebie, zawsze znajdziesz sposób, aby nie wygrać”.
Carl LewisPotrójny zysk!

Sfera społeczna
Zapewnienie marginalizowanym grupom społecznym możliwości uczciwego i sprawiedliwego życia poprzez sport.
  Zapewnienie osobom wykluczonym inicjatyw społecznych związanych ze zdrowym stylem życia.
  Zapewnienie w długim okresie, stałych możliwości reintegracji związanych ze sportem.

Sfera gospodarcza
 Wsparcie organizacji rządowych we wdrażaniu planów reintegracji społecznej i gospodarczej oraz maksymalizowanie korzyści dla społeczności lokalnych.
  Zmniejszanie zobowiązań finansowych rządu i podatników wynikających z nierówności społecznych i marginalizacji wykluczonych.
 Tworzeniu bodźców stymulujących gospodarkę krajową, poprzez reintegrację marginalizowanych członków społeczeństwa i włączanie ich do głównego nurtu społecznego i rynku pracy.

Sfera środowiskowa
  Wpływ na sprawiedliwszą i zdrowszą planetę.
  „Zabieranie” ludzi z ulic poprzez sport.
 Używanie w miarę możliwości „zielonych” zasobów dla wszystkich inicjatyw