Cinco Colores – MIĘDZYNARODOWE AKADEMIE PIŁKARSKIE

Motto
„Sport ma moc zmieniania świata, inspirowania, moc jednoczenia ludzi, lepiej niż cokolwiek innego na świecie.”- Nelson Mandela

Ekonomia poprzez sport: wejście na NOWE RYNKI AFRYKAŃSKIE i wspieranie możliwości biznesowych dla Inwestorów w Afryce poprzez platformę AKADEMII PIŁKARSKICH


Mega Trendy w Afryce:

Zmiany demograficzne i społecznePotrzeba mieszkaniowa – szansa – oczekuje się, że 50% wzrostu światowej populacji od 2050 r. ma pochodzić z Afryki

Zmiany w globalnych siłach ekonomicznychPotrzeba edukacji – szansa – Afryka ma najszybciej rosnącą populację klasy średniej na świecie

Szybka urbanizacja- Meble i wyposażenie – szansa – With rapid urbanization, by 2025, there will be 12 megacities in Africa

Zmiany klimatyczne i niedobór zasobówPotrzeba energii i żywności – szansa – W miarę, jak świat staje się bardziej zaludniony, zurbanizowany i dobrze prosperuje, zapotrzebowanie na energię, żywność i wodę wzrośnie

Przełom technologiczny Usługi IT – szansa
– Afryka ma najwyższy wskaźnik wzrostu mobilnego Internetu szerokopasmowego na świecie.
– W Afryce działa obecnie prawie 900 milionów telefonów komórkowych

Naszym Ambasadorem jest senegalski piłkarz – Djibril Diaw.

Korzyści dla Partnerów

• 1) NOWOŚĆ: Mamy pomysł i zasoby, aby ułatwić Inwestorom wejście na rynki afrykańskie dzięki sportowym i społecznym inicjatywom – „Sport dla społeczności”

• 2) DOSTĘPNOŚĆ: łatwiejszy dostęp do rynków afrykańskich: Propozycja wartości strategicznych za pośrednictwem Akademii piłkarskich: Afryka Zachodnia – Senegal, Gwinea Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Kamerun i Afryka Wschodnia – Rwanda, Tanzania, Uganda Zambia, Zimbabwe

• 3) ZMNIEJSZANIE RYZYKA:
a) BEZPIECZNA INWESTYCJA w biznes poprzez działalność sportową na rynkach Afryki Zachodniej i Wschodniej
b) PERFORMANCE focus – sport jako otwierający rynek
c) EDUKACJA przez sport – niskie koszty pracowników

• 4] OBNIŻENIE KOSZTÓW:
a) Inwestycje zespołowe / koszty dzielone
b) Obniżenie bariery kosztów wstępu
c) Brak pośredników i żadnych dodatkowych wydatków

• 5) BEZPIECZEŃSTWO:
a) Brak inwestycji
b) Kontekst społeczny daje punkt różnicowania
c) Partnerzy biznesowi z Polski
d) długoterminowy plan obecności

Wejście na nowe rynki poprzez Młodzieżowe Akademie Piłkarskie.
Zróbmy to razem!