SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWO

“Nie chodzi o pokonywanie gór, lecz o pokonywanie siebie”.
Edmund Hillary

O Cinco Colores

       W świecie, gdzie ideologie polityczne, różnice kulturowe, uprzedzenia i bariery językowe wydają się tworzyć podziały, sport to potężne narzędzie, które często jest całkowitym ich przeciwieństwem: łączy ludzi. Masowe imprezy sportowe takie jak Igrzyska Olimpijskie, czy Mistrzostw Świata FIFA służą jako świadectwo, że sport może mieć daleko idący wpływ na ludność świata, jednak efekty tych wydarzeń są krótkotrwałe, a zaledwie kilka z nich, jeśli w ogóle którekolwiek, są namacalne.

       W związku z tym tracimy ogromna szansę, jeśli sport jako mechanizm jest pomijany przy tworzeniu inicjatyw społecznych na rzecz zrównoważonego rozwoju. W zaprezentowanej koncepcji hybrydowego przedsiębiorstwa społecznego, Cinco Colores, ustanawia brakujące ogniwo pomiędzy rządowymi agencjami i organizacjami sportowymi, które służy jako wzorzec, dla realnych, wykonalnych i trwałych inicjatyw sportowych dla społecznego rozwoju.

       Jako członkowie nowoczesnego, rozwiniętego i tak zwanego demokratycznego świata, mamy moralny obowiązek podawać pomocną dłoń tym, którzy mają mniej szczęścia. Poprzez inicjatywy sportowe dla społeczeństwa Fundacja Cinco Colores współpracuje z rządami i organizacjami sportowymi działając na zasadzie katalizatora wpływającego na trwałą zmianę społeczną.

       Zasady kapitalizmu i globalizacji w ostatnim ćwierćwieczu podbiły świat i mimo, że generują one wiele korzyści i możliwości, to wpływ ubocznych szkód tych ideologii na niektóre sektory społeczeństwa jest niezaprzeczalny. Jak mówi przysłowie „bogaci się bogacą a biedni biednieją”, to w rzeczy samej, kapitalizm i globalizacja pomogły utrwalić to pojęcie.

       Przedsiębiorstwo społeczne Cinco Colores bynajmniej nie zamierza rozwiązać, czy unieważnić wszystkich problemów społecznych, które zostały utrwalone przez wieki. Niemniej jednak daje zmarginalizowanym, czy wykluczonym społecznie ludziom możliwość, reintegracji społecznej poprzez zaangażowanie w sport.